14 lutego 2018

Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II „Papież Słowianin”

Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego IX edycji
Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II
„Papież Słowianin” dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018

Lp. Imię i nazwisko uczestnika Imię i nazwisko opiekuna Nazwa szkoły
1 Aleksandra Teresa Oleksiuk Barbara Oleksiuk Oddziały gimnazjalne
prowadzone w
Szkole Podstawowej nr 3
im. Jana Pawła II
w Siemiatyczach
2 Wiktoria Mulewska Agnieszka Olendzka
3 Małgorzata Stalewska Agnieszka Olendzka
4 Maja Kłopotowska Barbara Oleksiuk
5 Magdalena Malinowska Agnieszka Olendzka

 

Etap wojewódzki konkursu odbędzie się w dniu 6 marca 2018 r. o godz. 12:00 w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach

ul. Gen. Wł. Andersa 4
17-300 Siemiatycze

Uczestnicy konkursu powinni mieć przy sobie ważną legitymację szkolną.

W przypadku pytań informacji w sprawie konkursu udziela Ewa Piotrowska-Lipska, wizytator w Wydziale Szkół Ponadpodstawowych, Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów w Kuratorium Oświaty w Białymstoku, tel. 85 748-48-15.