22 marca 2017

Pokolenie Dobrej Szkoły – kolejne spoty „programowanie” i „historia”

Pokolenie Dobrej Szkoły – kolejne spoty dotyczące zmian w systemie edukacji.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprezentowało dwa kolejne spoty wprowadzające w zmiany w systemie edukacji.

Pierwszy spot pokazuje w jaki sposób zmiany w oświacie wpłyną na rozwijanie wśród uczniów umiejętności informatycznych, w tym programowania. Nowa podstawa programowa określa wyraźnie, że szkoła ma stwarzać warunki do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się z informatyki. Istotne będzie rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, programowania, posługiwania się aplikacjami komputerowymi oraz wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł.

(więcej informacji TUTAJ)

W drugim spocie zostaje przywołana postać Mariana Rejewskiego, wybitnego polskiego szyfranta i matematyka, który wspólnie z Henrykiem Zygalskim i Jerzym Różyckim złamali kod niemieckiej maszyny szyfrującej „Enigmy”. To jedno z najważniejszych wydarzeń II wojny światowej znacznie skróciło działania wojenne.

Przykład polskich szyfrantów ma stać się punktem wyjścia do szerszej dyskusji o roli i znaczeniu historii w naszym życiu, w tym znaczących dokonaniach Polaków, które są mało znane szerokiej opinii publicznej.

(więcej informacji TUTAJ)