15 maja 2018

Warsztaty Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych

Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ang. ECML) zaprasza na bezpłatne warsztaty poświęcone szeroko rozumianej edukacji językowej, które odbywają się w Grazu (Austria).

3–4.10.2018. Europejski System Opisu Kształcenia Językowego dla nauczycieli języków obcych, rekrutacja do 22.06.2018;

23–24.10.2018. Język obcy jako narzędzie wspierające doskonalenie zawodowe migrantów, rekrutacja do 25.05.2018;

15-16.11.2018. Mapa drogowa dla szkół – jak wspierać naukę języka, w którym prowadzone jest nauczanie, rekrutacja do dnia 25.06. 2018.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych warsztatów znajdują się na stronie:

https://www.ore.edu.pl/category/wydzialy/wydzial-rozwoju-kompetencji-kluczowych/wydzial-rozwoju-kompetencji-kluczowych-aktualnosci/

W razie pytań, proszę o kontakt:

elzbieta.witkowska@ore.edu.pl (punkt kontaktowy ECML)