11 października 2017

XXIII edycja Ogólnopolskiego konkursu historycznego “Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej”.

Kuratorium Oświaty w Białymstoku serdecznie zaprasza Dyrektorów szkół wraz z uczniami klas IV-VII szkół podstawowych, uczniów gimnazjów oraz branżowych szkół I stopnia i oddziałów zasadniczych szkół zawodowych do udziału w XXIII Ogólnopolskim Konkursie Historycznym im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej”.

Szkoły zgłaszają się do udziału w konkursie wyłącznie poprzez  wypełnienie formularza elektronicznego na stronie internetowej: www.losyzolnierza.pl  do 20.10.2017r.

Konkurs ma charakter indywidualny i przeprowadzany jest w czterech etapach:

  1. etap szkolny – 06.11.2017r.   w siedzibach szkół;
  2. etap rejonowy – 10.01.2018r. w Białymstoku, w Łomży,  w Suwałkach;
  3. etap wojewódzki – 05.04.2018r. w Białymstoku;
  4. etap ogólnopolski – 07-09.06.2018r. w  Warszawie.

Załączniki