14 lutego 2018

Program profilaktyczny „Mam wybór… wybieram rozsądek”

Informujemy, że Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku jako bezpośredni realizator działań, rozpoczęła realizację Programu profilaktycznego pn. „Mam wybór… wybieram rozsądek”.

Partnerami projektu są: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Fundacja EGO w Suwałkach, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku oraz Ośrodek Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych w Białymstoku ETAP

Celem strategii programu jest szeroko pojęta edukacja w zakresie zjawiska używania/eksperymentowania ze środkami psychoaktywnymi. Zdobycie wiedzy przez osoby małoletnie ma na celu poszerzenie ich świadomości w tym zakresie oraz zminimalizowanie podejmowania zachowań ryzykownych. Co więcej, przeszkolenie rodziców, opiekunów prawnych, nauczycieli w przedmiocie problematyki narkomanii pozwoli na podejmowanie właściwych decyzji oraz wyeliminowanie niewłaściwych reakcji w przypadku ujawniania osób młody będących pod wpływem środków zabronionych, bądź odurzających się różnymi substancjami. Szereg podejmowanych w ramach programu działań będzie miał charakter interwencyjny i będzie ukierunkowany na odpowiednią reakcję ze strony dorosłych. Algorytm postępowania w takiej sytuacji powinien być znany zarówno kadrze pedagogicznej jak i rodzicom bądź opiekunom prawnym. Dodatkowo działaniami objętych zostanie szereg instytucji pozapolicyjnych działających na rzecz zapobiegania i zwalczania przestępczości narkotykowej i działających profilaktycznie w tym zakresie.

Adresatami programu są dzieci i młodzież z terenu woj. podlaskiego, ich rodzice/opiekunowie prawni oraz kadra pedagogiczna placówek oświatowych/opiekuńczych.

W związku z powyższym zachęcamy do udziału w przedsięwzięciach organizowanych w ramach Programu profilaktycznego pn. „Mam wybór… wybieram rozsądek”.