3 sierpnia 2017

Zaproszenie do udziału w ogólnopolskim projekcie

Organizator: Fundacja „Żyjmy Zdrowo”

Cel: podniesienie kompetencji i praktycznych umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną przez oglądanie pornografii

Uczestnicy: nauczyciele (również psycholodzy i pedagodzy)

Termin i miejsce konferencji: 16-18.03.2018 r. w Białymstoku

Zgłoszenie: na adres katarzyna.rybak@zyjmyzdrowo.org.pl

Więcej informacji: pismo Fundacji „Żyjmy Zdrowo”

Załączniki