19 kwietnia 2017

Dystrybucja 4 cz. adaptacji dla kl. III dla uczniów niepełnosprawnych

Uprzejmie informuję, że rozpoczyna się proces dystrybucji 4 części podręczników do klasy III dla uczniów niepełnosprawnych.

Bardzo proszę o zapewnienie, by w szkołach w godzinach 9.00-15.00 był obecny przedstawiciel szkoły (dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba), który przyjmie przesyłkę i tego samego dnia potwierdzi odbiór adaptacji w protokole zdawczo-odbiorczym i w aplikacji SIO.