11 stycznia 2017

Wymiana wadliwych fabrycznie podręczników „Nasza Szkoła” dla klasy III

W nawiązaniu do pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 10.01.2017 r. zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie do Kuratorium Oświaty wadliwych fabrycznie podręczników „Nasza Szkoła” dla klasy III.

Do wad fabrycznych zalicza się:

 • rozmazany lub pogrubiony tekst;
 • zbyt jasny tekst (osłabiona czytelność);
 • „zalanie”, rozmazanie i wszelkie nieostrości tekstu utrudniające czytanie;
 • niewyraźne ilustracje (rozpasowanie kolorów lub zalanie farbą);
 • teksty w środkach na granicy obcięcia lub przycięte (np. numeracja stronic lub tematy lekcji);
 • brakujące lub powtarzające się stronice;
 • zła kolejność stronic lub stronice oprawione „do góry nogami”;
 • krzywo przycięty podręcznik;
 • poszarpane krawędzie podręcznika;
 • zszywki nachodzące na siebie;
 • wypadające stronice;
 • pofałdowania, zagięcia lub rozcięcia stronic (niebędące wynikiem uszkodzeń w transporcie).

Proszę o naklejenie na każdy przesyłany podręcznik kartki samoprzylepne z informacją  o rodzaju wady w danym podręczniku.

Termin przekazania wadliwych podręczników do Kuratorium Oświaty w Białymstoku – do 20.01.2017 r.

Po dokonaniu weryfikacji zebranych ze szkół wadliwych podręczników pod kątem powyższych wad fabrycznych, podręczniki zostaną przekazane do Biura Organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Jednocześnie przypominam, że Kuratorium Oświaty wymienia podręczniki wadliwe przesyłane przez szkoły na egzemplarze wolne od wad w ramach posiadanej rezerwy podręcznikowej (szkoła powinna złożyć zamówienie uzupełniające w aplikacji SIO).