20 października 2017

Dzień Edukacji Narodowej

W dniach 13-14 października 2017 r. odbyły się wojewódzkie obchody święta nauczycieli i wszystkich pracowników oświaty, ustanowione w 1972 roku jako Dzień Nauczyciela na mocy ustawy Karta praw i obowiązków nauczyciela, a od 1982 roku – obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej, na mocy ustawy – Karta Nauczyciela.

Tegoroczne uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyły się w trzech miejscach:

13 października 2017 r. w Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5
w Łomży,

14 października 2017 r. w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia
w Białymstoku,

14 października 2017 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I i II Stopnia  w Suwałkach.

Gospodarzem uroczystości była Pani Jadwiga Mariola Szczypiń – Podlaski Kurator Oświaty, która powitała wszystkich zaproszonych oraz wyraziła uznanie dla pedagogów i pracowników podlaskiej oświaty.

W uroczystościach uczestniczył Pan Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm RP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  i Administracji oraz Pan Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski, którzy wręczali odznaczenia państwowe, a także: parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, duchowieństwa, służb mundurowych, organizacji związkowych i instytucji oświatowych wspierających oświatę.

W tym roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznano odznaczenia i nagrody 568 nauczycielom i osobom zasłużonym dla podlaskiej oświaty.

Rodzaj odznaczenia/nagrody Łomża Białystok Suwałki Ogółem
Złoty Krzyż Zasługi 1 1 1 3
Srebrny Krzyż Zasługi 1 3 2 6
Brązowy Krzyż Zasługi 1 12 5 18
Medal Złoty za Długoletnią Służbę 15 23 16 54
Medal Srebrny za Długoletnią Służbę 17 31 3 51
Medal Brązowy za Długoletnią Służbę 7 20 2 29
Medal Komisji Edukacji Narodowej 73 175 79 327
Nagroda Ministra Edukacji Narodowej 5 17 5 27
Nagroda Podlaskiego Kuratora Oświaty 15 18 20 53
Ogółem 135 300 133 568

W dniu 22 czerwca 2017 r. Kapituła do Spraw Profesorów Oświaty podjęła uchwałę o przedstawieniu Ministrowi Edukacji Narodowej kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty. Minister Edukacji Narodowej zaakceptował kandydatury:

  1. Pani Haliny Muryjas-Rząsy – nauczyciela języka polskiego w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Grajewie,
  2. Pana Jarosława Schabieńskiego – nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół nr 2 w Suwałkach,
  3. Pani Bożeny Teodozji Śliwowskiej – dyrektora Katolickiego Gimnazjum i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży,
  4. Pana Radosława Cezarego Gwizdona – nauczyciela historii sztuki w Liceum Plastycznym im. Wojciecha Kossaka w Łomży,
  5. Pana Jerzego Kozłowskiego – nauczyciela gry na akordeonie w Zespole Szkół Muzycznych im. I. J. Paderewskiego w Białymstoku.

Nadanie tytułów honorowych profesora oświaty odbyło się 16 października br. podczas  uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej organizowanej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Województwo podlaskie reprezentowane było przez wszystkie osoby, które otrzymały honorowy tytuł profesora oświaty oraz Panią Małgorzatę Pol – nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 5 im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach, która została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Pana Sławomira Antoniego Moczydłowskiego – dyrektora Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu, który został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Panią Dorotę Ewelinę Durzyńską – dyrektora Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce, która otrzymała nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.

Galeria zdjęć