5 stycznia 2018

Rozliczenie dotacji celowych za 2017 r. – formularze

Rozliczenie dotacji za 2017 r. – formularze umożliwiające złożenie rozliczenia zostały przesłane e-puapem.

Szanowni Państwo,  Marszałek, Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie i Wójtowie

uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku w zakładce – Szkoły i organy prowadzące, hasło – Programy rządowe udostępniliśmy Państwu załączniki, umożliwiające rozliczenie dotacji za 2017 r. Jednostki samorządu terytorialnego złożą rozliczenie dotacji do 30 stycznia 2017 r.

 

Podlaski Kurator Oświaty
mgr Jadwiga Mariola Szczypiń
(- podpisany cyfrowo)

Załączniki