14 lutego 2018

Wychowanie przedszkolne – podział dotacji na 2018 r. na jednostki samorządu terytorialnego

Szanowni Państwo, Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie i Wójtowie,

uprzejmie informuję, że stosownie do przesłanego pisma e-puapem dnia 13 lutego 2018 r. zamieszczam załącznik dotyczący liczby uczniów w wieku do lat 5 oraz kwot dotacji przedszkolnej przewidzianej na 2018 rok w podziale na jednostki samorządu terytorialnego.

Pismo dotyczące podziału przydzielonych kwot dotacji do rozdziałów należy przesłać do Kuratorium Oświaty w Białymstoku w terminie do dnia 16 lutego 2018 r.

 

p.o. Podlaskiego Kuratora Oświaty
mgr Bożena Dzitkowska

Załączniki

Załącznik 2. WOJ. PODLASKIE - Liczba wychowanków
Data: 2018-02-14, rozmiar: 19 KB