3 sierpnia 2017

Nabór na bezpłatne warsztaty dotyczące rozwijania świadomości językowej

Organizator: Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ECJN) w Grazu

Uczestnicy:

  • nauczycieli pracujących z uczniami w wieku 12-13 lat
  • trenerów i dyrektorów szkół
  • osób odpowiedzialnych za tworzenie programów edukacyjnych dla imigrantów
  • nauczycieli języków obcych pełniących rolę mentora nauczycieli  przedmiotowych

Wymagana znajomość języka angielskiego bądź francuskiego.

Zgłoszenie: do 28 sierpnia  2017 r. na adres elzbieta.witkowska@ore.edu.pl

Więcej informacji dotyczących warsztatów, terminów, refundacji kosztów uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy na stronie ORE https://www.ore.edu.pl/wydzialy/wydział-rozwoju-kompetencji-kluczowych/7647-warsztaty-ecml-w-grazu