8 maja 2017

Informacja o zgłaszaniu ofert pracy dla nauczycieli

Uprzejmie przypominam, że z dniem 1 kwietnia 2017 r. weszły w życie przepisy art. 224 w związku z art. 369 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz.60), zobowiązujące Dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, do zgłaszania kuratorowi oświaty informacji o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli.

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy dyrektorzy powinni zamieszczać za pośrednictwem aplikacji na stronie kuratorium:

http://www.kuratorium.bialystok.pl/praca-dla-nauczycieli-dodaj-oferte

Ponadto informuję, że po przekroczeniu terminu składania ofert na konkretne ogłoszenie, na wskazany przez szkołę adres e-mailowy będzie wysyłana automatycznie prośba o wypełnienie ankiety dotyczącej oferty.  Wypełnienie ankiety jest obowiązkowe.

 

Podlaski Kurator Oświaty
Jadwiga Mariola Szczypiń