10 stycznia 2017

Apel Podlaskiego Kuratora Oświaty dotyczący osób zagrożonych w okresie zimowym

Okres zimowy i znaczne spadki temperatur stwarzają niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób bezdomnych, w podeszłym wieku i samotnych. Chwila nieuwagi, nierówna nawierzchnia, utrata stabilności, a w konsekwencji upadek i brak możliwości podniesienia się mogą zakończyć się tragedią. Zagrożenie utraty życia dotyczy również osób przebywających na wolnym powietrzu, bądź w pomieszczeniach opuszczonych i nieogrzewanych. Z danym policyjnych wynika, że niezwykle ważne jest współdziałanie wielu instytucji w obszarze interwencji i pomocy.

Policja apeluje do wszystkich, którzy zauważą osoby zagrożone wychłodzeniem o jak najszybsze powiadamianie służb działających na rzecz bezpieczeństwa (telefony alarmowe: 112 i 997).

Dostrzegając wagę problemu, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o zorganizowanie zajęć, np. w ramach zajęć z wychowawcą, poświęconych udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej do czasu przybycia służby ratowniczej oraz właściwego wykorzystania numerów alarmowych 112 i 997.

Jednocześnie zachęcam do wykorzystania materiałów informacyjnych dostępnych na stronie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku pod adresem:

http://www.bialystok.uw.gov.pl/112/