3 listopada 2017

II edycja „Olimpiady Cyfrowej”

Fundacja Nowoczesna Polska w roku szkolnym 2017/2018 zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych, do udziału w drugiej edycji Olimpiady Cyfrowej. Jest to konkurs interdyscyplinarny zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, sprawdzający kompetencje cyfrowe uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Rejestracji uczestników można dokonać, wypełniając formularz w Elektronicznym Systemie Zgłoszeń na stronie https://olimpiadacyfrowa.pl/ do dnia 16 listopada 2017 r. Pod tym adresem znaleźć można również regulamin i program Olimpiady oraz wykaz obowiązkowej i zalecanej literatury. Podstawowym źródłem wiedzy dla uczniów są zasoby serwisu http://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/ .

Wszystkich uczniów zachęcamy do samokształcenia, a nauczycieli, którzy zechcą wspierać podopiecznych w przygotowaniach, do prowadzenia zajęć edukacji cyfrowej i medialnej w swoich szkołach.