18 września 2018

II Edycja projektu oświatowego „Regionalny Ośrodek Dialogu i Edukacji Historycznej” (RODEH)

Fundacja „Centrum Europejskie – Natolin” rozpoczęła realizację II edycji projektu oświatowego „Regionalny Ośrodek Dialogu i Edukacji Historycznej” (RODEH).

Projekt ten jest realizowany pod patronatem Łódzkiego Kuratora Oświaty, w Instytucie Europejskim w Łodzi, we współpracy z Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej przy oddziale IPN w Łodzi oraz z innymi instytucjami.

Wśród działań priorytetowych i dedykowanych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na rok 2018 zaplanowane są m.in.:

  1. ogólnopolski turniej debat oksfordzkich o tematyce historyczno-społecznej oraz europejskiej;
  2. konkurs na artykuł opracowany przez młodzież pod roboczym tytułem: Śladami I i II Wojny Światowej w regionach;
  3. konkurs dla zespołów młodzieży w zakresie zaprojektowania zadań do gry miejskiej w zakresie edukacji historyczno-społecznej oraz regionalnej.

Osobą odpowiedzialną za realizacji ww. projektu jest Pan Konrad Dziurdzia (Kierownik Projektu), kdziurdzia@natolin.edu.pl, tel: 662-209-290 oraz 22 54 59 481.