9 września 2017

Informacja o organizacji wojewódzkich konkursów przedmiotowych w r. szk. 2017/2018

Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że w województwie podlaskim w roku szkolnym 2017/2018 organizowane są następujące wojewódzkie konkursy przedmiotowe:

dla uczniów klas IV-VII szkół podstawowych:

 • Wojewódzki Konkurs Historyczny
 • Wojewódzki Konkurs Informatyczny
 • Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
 • Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego
 • Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego
 • Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego
 • Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego
 • Wojewódzki Konkurs Matematyczny

dla uczniów dotychczasowych gimnazjów:

 • Wojewódzki Konkurs Biologiczny
 • Wojewódzki Konkurs Chemiczny
 • Wojewódzki Konkurs Fizyczny
 • Wojewódzki Konkurs Geograficzny
 • Wojewódzki Konkurs Historyczny
 • Wojewódzki Konkurs Informatyczny
 • Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
 • Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego
 • Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego
 • Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego
 • Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego
 • Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego
 • Wojewódzki Konkurs Matematyczny

Zgłoszenia do konkursów przedmiotowych będą przyjmowane przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku drogą elektroniczną na stronie internetowej www.konkursy.kuratorium.bialystok.pl w terminach:

 1. do 29.09.2017 r. rejestracja szkoły,
 2. do 20.10.2017r. zgłoszenie przedmiotów, nauczycieli do prac w komisjach konkursowych oraz uczniów do udziału w konkursach.

Uruchomienie powyższej strony internetowej powinno nastąpić przed 20 września 2017 roku.

Szczegółowe zasady organizacji konkursów dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów określą regulaminy poszczególnych konkursów, które zostaną umieszczone na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku do 30 września 2017 r.