27 kwietnia 2018

Informacja podsumowująca etap wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „ Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”.

 1. Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że zgodnie z § 9 pkt. 3 Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego
  w latach 1887–1922. O Niepodległość i granice Rzeczpospolitej” w dniach 12.04 oraz
  17-18.04.br. umożliwiono nauczycielom, uczniom oraz ich opiekunom wgląd
  do ocenianych prac z etapu wojewódzkiego.
 2. Z pracami zapoznało się trzech uczniów oraz dwóch nauczycieli.
 3. Ponadto dwóch uczniów złożyło pisma odwoławcze w sprawie przyznania dodatkowych punktów, którym pisemnie udzielono stosownej odpowiedzi.
 4. Uroczyste podsumowanie Konkursu (wręczenie nagród rzeczowych, dyplomów oraz zaświadczeń) odbędzie się 22 maja 2018r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Kuratorium
  Oświaty  w Białymstoku.

Załączniki