22 kwietnia 2017

IX Ogólnopolska Olimpiada „Myśli Jana Pawła II” – etap wojewódzki

odbędzie się 27 kwietnia 2017r. o godz. 11.00. Czas pracy z testem zawierającym pytania zamknięte i otwarte wynosi 60 minut.

W poszczególnych województwach Olimpiadę przeprowadzą Wojewódzkie Komitety Olimpiady.

Każdy Wojewódzki Komitet wyłoni z etapu wojewódzkiego po trzech finalistów w kategoriach gimnazja i szkoły gimnazjalne z najwyższą ilością punktów. W przypadku, gdy większa ilość uczniów uzyska taką samą liczbę punktów, komisja konkursowa we własnym zakresie organizuje dogrywkę. Prace pisemne oceniane są według klucza odpowiedzi i skali oceniania ustalonej przez organizatora. Wojewódzki Komitet Olimpiady w ciągu 7 dni po przeprowadzeniu II stopnia (wojewódzkiego)  olimpiady przesyła do Organizatora Olimpiady – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sokółce: protokół zawierający dane finalistów z uzyskaną liczbą punktów wraz ze zgodą rodziców/prawnych opiekunów na opublikowanie danych osobowych uczestników Olimpiady.

W dniu 19.04.2017r. drogą e-mail, do koordynatorów wojewódzkich, zostały wysłane linki z dostępem do pytań na etap wojewódzki IX Olimpiady Myśli Jana Pawła II. W razie problemów prosimy o kontakt z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sokółce.

Szczegółowe informacje dotyczące olimpiady są dostępne na stronie internetowej www.gim1sokolka-olimpiada.blogspot.com

Etap  Wojewódzki IX Ogólnopolskiej Olimpiady „Myśli Jana Pawła II” dla szkół województwa podlaskiego odbędzie się w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sokółce, ul. Mickiewicza 2a.

 Program przebiegu etapu wojewódzkiego IX Ogólnopolskiej Olimpiady
„Myśli Jana Pawła II” w województwie podlaskim:

10.00   Msza Święta w Kościele pw. Św. Antoniego w Sokółce pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks. Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego Metropolity Białostockiego.

11.15   Uroczyste rozpoczęcie Olimpiady.

11.30   Test pisemny.  Spotkanie gości, opiekunów, rodziców i nauczycieli w Sali Pielgrzyma przy kościele św. Antoniego w Sokółce – słowo ks. Proboszcza oraz film o Eucharystycznym Wydarzeniu w Sokólskiej Kolegiacie wraz ze świadectwami.

12.30   Obiad.

13.30   Podsumowanie etapu wojewódzkiego Olimpiady, wręczenie nagród i dyplomów,
część artystyczna.