17 stycznia 2017

IX Ogólnopolska Olimpiada „Myśli Jana Pawła II”

I stopień Ogólnopolskiej Olimpiady „Myśli Jana Pawła II” został przeprowadzony 12 stycznia 2017 roku. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem: TOTUS TUUS – MARYJNY PAPIEŻ JAN PAWEŁ II. Do etapu szkolnego przystąpili uczniowie z 121 szkół z terenu trzynastu województw.

Protokoły z etapu szkolnego wraz z kartami udziału uczniów w etapie wojewódzkim należy przesłać do właściwych siedzib Wojewódzkich Komitetów Olimpiady zgodnie z zamieszczonym wykazem w załącznikach.

Kolejne etapy Olimpiady będą przeprowadzane w następujących terminach:

  • II stopień (etap wojewódzki) – 27 kwietnia 2017r.
  • III stopień (etap ogólnopolski) – 12 czerwca 2017r.

 Organizatorami Olimpiady są: Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz wydziały katechetyczne kurii diecezjalnych w Białymstoku, Drohiczynie, Łomży i Ełku.

Honorowym patronatem Olimpiadę objęli:

Minister Edukacji Narodowej

Wojewoda Podlaski

Marszałek Województwa Podlaskiego

Ks.  Arcybiskup Edward Ozorowski – Metropolita Białostocki

Ks. Biskup Tadeusz Pikus – Biskup Drohiczyński

Ks. Biskup Jerzy Mazur – Biskup Ełcki

Ks. Biskup Janusz Stepnowski – Biskup Łomżyński

Celem Olimpiady jest kształtowanie świadomości i postaw młodego pokolenia poprzez przybliżenie wartości zawartych w nauczaniu Jana Pawła II, ukazanie znaczenia chrześcijańskiego systemu wartości oraz zachęta do dzielenia się refleksją na temat wartości w życiu młodego człowieka.

Koordynatorami IX edycji Ogólnopolskiej Olimpiady „Myśli Jana Pawła II” są:

  • Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sokółce, Mickiewicza 2a, 16-100 Sokółka
    tel. 85 711 35 79.
  • Zespół Szkół w Sokółce, Mickiewicza 11, 16-100 Sokółka, tel. 85 711 25 29

 Merytorycznie olimpiadę wspiera Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Białostockiej.

Szczegółowe informacje dotyczące olimpiady są dostępne na stronie internetowej

 

www.gim1sokolka-olimpiada.blogspot.com

Załączniki

Karta udzialu. doc
Data: 2017-01-17, rozmiar: 26 KB
Literatura
Data: 2017-01-17, rozmiar: 9 MB
Protokół z etapu szkolnego
Data: 2017-01-17, rozmiar: 33 KB
Protokół z etapu wojewódzkiego . doc
Data: 2017-01-17, rozmiar: 35 KB
Regulamin
Data: 2017-01-17, rozmiar: 532 KB
Siedziby Wojewódzkich Komitetów
Data: 2017-01-17, rozmiar: 20 KB
Zakres tematyczny
Data: 2017-01-17, rozmiar: 28 KB