7 września 2017

Komunikat SIO stan na 10 września 2017 r.

Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2017 r.

W aplikacji SIO na 10 września 2017 r. dodanie „oddziałów szkoły innego typu” następuje przez zaznaczenie nazwy szkoły w drzewku po lewej stronie ekranu, kliknięcie prawym klawiszem myszy i wybranie opcji „dodaj oddziały”.

W przypadku tworzenia nowego pliku istnienie  „oddziałów szkoły innego typu” należy zaznaczyć w tablicy „identyfikacja typu”.