2 czerwca 2021

Konkurs Rzecznika Praw Dziecka „Zrób zdjęcie radości”.

Z okazji Dnia Dziecka Rzecznik Praw Dziecka zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie pt. “Zrób zdjęcie radości”.

Dzieci i młodzież zainteresowane udziałem w konkursie powinny do dnia 30 czerwca 2021 roku zgłosić swój udział, przesyłając – z pomocą rodzica/opiekuna prawnego – wypełniony formularz zgłoszenia oraz zdjęcie wraz z imieniem i nazwiskiem autora i informacją o kategorii wiekowej – na adres email: konkurs@brpd.gov.pl. Fotografia może być wykonana aparatem, tabletem lub smartfonem, można wysłać tylko 1 sztukę, a przesłany plik może mieć nie więcej niż 10 MB. Dopuszczone formaty pliku to JPG oraz PNG. Plik musi być oryginalny, organizatorzy dopuszczają niewielkie przeróbki cyfrowe polegające na korekcie kolorystyki, kontrastu czy ostrości, a także drobnym retuszu.

Organizatorzy ustalili cztery kategorie wiekowe. Kategoria I obejmuje dzieci w wieku przedszkolnym, kategorie II i III dotyczą szkół podstawowych: kl. I-IV oraz kl. V-VIII, kategoria IV przeznaczona jest dla szkół ponadpodstawowych. Prace będą oceniane osobno dla każdej kategorii wiekowej.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie https://www.brpd.gov.pl