14 czerwca 2018

Ogólnopolski konkurs literacko-plastyczny pn. „Zofia Kossak na nowo – komiksowo”

Towarzystwo Historyczne im. Szembeków Oddział w Częstochowie zaprasza uczniów szkół podstawowych oraz średnich do udziału w Ogólnopolskim konkursie literacko-plastycznym pn. Zofia Kossak na nowo – komiksowo.

Głównym założeniem konkursu jest: promocja twórczości literackiej Zofii Kossak wśród dzieci i młodzieży, pobudzenie kreatywności i zachęcenie do nowatorskiego podejścia do dzieł polskiej pisarki oraz rozwijanie wrażliwości estetycznej, zdolności literackich i artystycznych młodego pokolenia.

Partnerami konkursu, a jednocześnie fundatorami nagród są Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (dawniej Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie oraz polska sieć sklepów komputerowych x-kom.  Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody w postaci sprzętu komputerowego oraz albumów i gier edukacyjnych.

Patronat honorowy nad konkursem objął Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski.

Prace konkursowe w postaci komiksu zainspirowanego wybranym fragmentem utworu Zofii Kossak należy przesłać do 15 grudnia 2018 roku na adres organizatora: Towarzystwo Historyczne im. Szembeków Oddział w Częstochowie 42-217 Częstochowa Skr. pocztowa 868

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.szembek.czest.pl/ogolnopolski-konkurs-literacko-plastyczny-pn-zofia-kossak-na-nowo-komiksowo/