23 października 2017

Ogólnopolski Konkurs „Myśli Jana Pawła II – Papieża Słowianina”

Podlaski Kurator Oświaty serdecznie zaprasza uczniów klasy II i III dotychczasowych gimnazjów do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Myśli Jana Pawła II – Papieża Słowianina”.

Konkurs jest organizowany we współpracy z Wydziałem Katechetycznym Kurii Metropolitalnej w Białymstoku, Wydziałem Nauczania Kurii Diecezjalnej w Łomży, Wydziałem Nauczania Kurii Diecezjalnej w Ełku, Wydziałem Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie oraz Podlaską Rodziną Szkół im. Jana Pawła II.

Celem Konkursu jest przybliżenie życia i wartości zawartych w nauczaniu Jana Pawła II, kształtowanie świadomości i postaw dzieci i młodzieży oraz ukazanie znaczenia chrześcijańskiego systemu wartości.

Hasło przewodnie Konkursu w roku szkolnym 2017/2018 to:

Jan Paweł II – Papież wolności. “Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste”

Konkurs ma charakter trójstopniowy. Kolejne etapy będą przeprowadzane w następujących terminach:

  1. Etap szkolny – 27 lutego 2018 r.,
  2. Etap wojewódzki – 24 kwietnia 2018 r.,
  3. Etap ogólnopolski – 22 maja 2018 r.

Udział w Konkursie należy zgłosić do dnia 16 grudnia 2017 roku.Formularz zgłoszeniowy” (załącznik) należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: sp45@um.bialystok.pl

Bieżące informacje o Konkursie oraz materiały zamieszczone są  na stronach:

zsi1.internetdsl.pl oraz jp2podlasie.com.pl

Osoba do kontaktu: Pan Piotr Górski – Przewodniczący Zarządu Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II tel. 85 664 46 80

Załączniki

Formularz zgłoszeniowy
Data: 2017-10-23, rozmiar: 15 KB
protokoł etap szkolny
Data: 2017-10-24, rozmiar: 33 KB
Karta udziału zgoda rodziców
Data: 2017-10-24, rozmiar: 26 KB
Literatura
Data: 2017-10-24, rozmiar: 3 MB
Zakres tematyczny
Data: 2017-10-24, rozmiar: 25 KB
protokoł etap wojewódzki
Data: 2017-10-26, rozmiar: 35 KB
Regulamin konkursu MJPII_PS
Data: 2017-11-08, rozmiar: 96 KB