11 października 2017

Olimpiada przedmiotowa „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”

Kuratorium Oświaty w Białymstoku w  imieniu organizatora – Komitetu Głównego Olimpiady – serdecznie zaprasza nauczycieli, uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału  w  Olimpiadzie „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…” w roku szkolnym 2017/2018.   Uczestnikami Olimpiady mogą być również, w wyjątkowych przypadkach, za zgodą komitetów okręgowych, uczniowie szkół gimnazjalnych. Tegoroczna Olimpiada uzyskała status  przedmiotowej  tj. dającej  laureatom i finalistom zwolnienie z egzaminu maturalnego z historii. Zgłoszenia szkół drogą emaliową na adres: olimpiada@muzeumpilsudski.pl

Zawody Olimpiady mają charakter indywidualny i przeprowadzane są w trybie:

  1. zawody szkolne (I stopnia) – 26.10.2017r. – w siedzibach szkół;
  2. zawody międzyszkolne (rejonowe – II stopnia) – 14.12.2017r. w Białymstoku, w Łomży, w Suwałkach;
  3. zawody  okręgowe (wojewódzkie – III stopnia) – 08.03.2018r. w Białymstoku;
  4. zawody centralne (finałowe)
    • cz. I  – 22.03.2018 r. – Warszawa
    • cz. II – 07-09.06.2018 r. – Warszawa

Załączniki

Załącznik do Komunikatu Org. Nr 1
Data: 2017-10-11, rozmiar: 193 KB
Komunikat Organizacyjny Nr 1 Komitetu Głównego
Data: 2017-10-11, rozmiar: 182 KB
Regulamin Olimpiady
Data: 2017-10-11, rozmiar: 281 KB