20 października 2020

Program „Ekonomia na co dzień-program”

Program realizowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim oraz Fundacją Warszawski Instytut Bankowości. Program skierowany jest do doradców zawodowych, wychowawców klas oraz nauczycieli innych przedmiotów. Jest programem z zakresu edukacji finansowej i przedsiębiorczości oraz doradztwa zawodowego, skierowanym do uczniów w wieku 12-15 lat w szkołach podstawowych.

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości jest pozarządową organizacją pożytku publicznego, której celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej oraz umożliwienie młodym ludziom zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych. Istotnym elementem są bezpłatne warsztaty edukacyjne dla nauczycieli przygotowujące do realizacji programu. Dzięki programowi uczniowie realizują wiele inicjatyw w środowisku szkolnym i lokalnym.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.ekonomia-na-co-dzien.junior.org.pl