20 listopada 2017

VI Ogólnopolski Konkurs „Normalizacja i ja”

Informujemy, że w roku szkolnym 2017/2018, trwa organizowany przez Polski Komitet Normalizacyjny szósty Ogólnopolski Konkurs „Normalizacja i ja”. W tym roku temat konkursu brzmi: „Normy w ochronie środowiska”.

Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy o normalizacji, zarówno wśród uczniów jak
i nauczycieli, w tym o roli norm technicznych i normalizacji w życiu codziennym.

Konkurs jest przeprowadzany od 4 października 2017 roku do 25 stycznia 2018 roku. Aby wziąć w nim udział, należy zapisać się przez formularz zgłoszeniowy najpóźniej do 8 stycznia 2018 r.

Szczegółowe informacje i formularz do wypełnienia znajdują się na stronie:

https://wiedza.pkn.pl/web/strefa-edukacji/oswiata-konkursy/-/asset_publisher/MD7htDmDUSyy/content/vi-ogolnopolski-konkurs-%E2%80%9Enormalizacja-i-ja%E2%80%9D