22 stycznia 2018

XI edycja ogólnopolskiego Konkursu “Elektryzująca Pasja” w roku szkolnym 2017/2018

Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych do kolejnej edycji Konkursu “Elektryzująca Pasja”, który organizowany jest przez spółkę ELEKTROTIM S.A., przy współpracy firm zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Elektroinstalacyjnym.

Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie swojej pasji, która powinna być powiązana z techniką, tj. elektrotechniką, informatyką, telekomunikacją. Mogą to być również pasje związane z wykorzystaniem rozwiązań technicznych do obróbki dźwięku i obrazu.

Pracę konkursową należy przesłać w terminie w terminie: od 22 stycznia 2018 r. do 12 marca 2018 r. na adres: Marzena Cząstkiewicz, ELEKTROTIM S.A., ul. Stargardzka 8, 54-156 Wrocław.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu oraz na stronie internetowej: www.elektrotim.pl

Załączniki

REGULAMIN KONKURSU Elektryzująca Pasja
Data: 2018-01-22, rozmiar: 52 KB