7 grudnia 2017

Zaproszenie do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Orzeł Biały – nasza duma”

Zaproszenie do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym
„Orzeł Biały – nasza duma”

 

W związku z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości przypadającą w 2018 r. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – Stanisław Karczewski, zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Orzeł Biały – nasza duma”.

Konkurs skierowany do uczniów klas IV – VII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz podopiecznych placówek oświatowo – wychowawczych.

Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży znaczeniem symboli naszej państwowości, a także popularyzacja wiedzy o godle narodowym jako jednym z najistotniejszych znaków polskiego państwa od początków jego dziejów do czasów obecnych. Zadaniem uczestników jest przedstawienie swojej wizji polskiego orła w dowolnej technice plastycznej.

Zgłoszenia udziału w konkursie należy dokonać do 10 stycznia 2018 r.

Termin dostarczenia prac jest do 10 marca 2018 r. Jedna szkoła/placówka może zgłosić nie więcej niż 3 prace.

Miejscem zgłoszenia udziału w konkursie i dostarczenia prac jest biuro senatorskie właściwe dla szkoły/placówki z danego okręgu wyborczego.

UWAGA! Regulamin konkursu został uzupełniony o załącznik zawierający spis adresów biur senatorskich, do których nauczyciele mogą kierować zgłoszenia do konkursu, a także wprowadzono 2  poprawki uściślające warunki uczestnictwa.

 

Załączniki

Regulamin konkursu Orzeł Biały – nasza duma
Data: 2017-12-07, rozmiar: 49 KB