4 stycznia 2017

Zarządzenia Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

  1. ZARZĄDZENIE NR 4/2018 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 08 stycznia 2018 r. w sprawie powołania rejonowych komisji Ponadwojewódzkiego Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej dla uczniów dotychczasowych gimnazjów w roku szkolnym 2017/2018
  2. ZARZĄDZENIE NR 108/2017 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie powołania rejonowych komisji wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów dotychczasowych gimnazjów w roku szkolnym 2017/2018
  3. ZARZĄDZENIE NR 76/2017 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY w sprawie zatwierdzenia regulaminów wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów dotychczasowych gimnazjów w województwie podlaskim w roku szkolnym 2017/2018
  4. ZARZĄDZENIE NR 75/2017 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminów wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w województwie podlaskim w roku szkolnym 2017/2018
  5. ZARZĄDZENIE NR 73/2017 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY w sprawie powołania Ponadwojewódzkiej Komisji Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej w dotychczasowych gimnazjach w roku szkolnym 2017/2018
  6. ZARZĄDZENIE NR 72 /2017 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY w sprawie zmiany organizacji wojewódzkich konkursów przedmiotowych w dotychczasowych gimnazjach w roku szkolnym 2017/2018
  7. ZARZĄDZENIE NR 71/2017 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY w sprawie powołania wojewódzkich komisji konkursów przedmiotowych w dotychczasowych gimnazjach w roku szkolnym 2017/2018
  8. ZARZĄDZENIE NR 69/2017 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY w sprawie powołania wojewódzkich komisji konkursów przedmiotowych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018
  9. ZARZĄDZENIE NR 65/2017 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY w sprawie organizacji wojewódzkich konkursów przedmiotowych w dotychczasowych gimnazjach w roku szkolnym 2017/2018
  10. ZARZĄDZENIE NR 64/2017 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY w sprawie organizacji wojewódzkich konkursów przedmiotowych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018