21 grudnia 2016

Zasady udzielania honorowego patronatu lub rekomendacji
przez Podlaskiego Kuratora Oświaty

Objęcie honorowym patronatem lub udzielenie rekomendacji przez Podlaskiego Kuratora Oświaty realizowane jest zgodnie z przyjętą procedurą, określoną w załączonej karcie informacyjnej nr SO.031.135.2016. Podmiot ubiegający się o objęcie honorowym patronatem lub udzielenie rekomendacji przedsięwzięciu edukacyjnemu powinien zapoznać się z zasadami określonymi w karcie informacyjnej oraz złożyć wypełniony wniosek zgodnie ze wzorem wraz z załącznikami.

Podlaski Kurator Oświaty
mgr Jadwiga Mariola Szczypiń


Wykaz
aktualnych udzielonych
honorowych patronatów / rekomendacji
w roku szkolnym 2017/2018r.

Znak sprawy Nazwa przedsięwzięcia Nazwa wnioskodawcy Uwagi
1 2 3 4
SO.031.6.2018 XVII Konkurs Recytatorski utworów Leonardy Szubzdy „Między milczeniem a krzykiem” Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Korycinie
SO.031.8.2018 II POWIATOWY KONKURS WIEDZY HISTORYCZNEJ „Polacy w drodze do niepodległości – powstania narodowe w XVIII i XIX wieku – historyczne kwartety”. Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka w Trzciannem
SO.031.46.2017 VI edycja Międzyszkolnego konkursu językowo – plastycznego „Icons of Podlasie” Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Białymstoku Białystok ul. Pułaskiego 25
SO.031.7.2018 Uroczyste obchody 78 Rocznicy pierwszej deportacji na Sybir z lutego 1940 roku Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku
SO.031.5.2018  Konkurs dla Szkół Specjalnych „Napełnieni Duchem Świętym” Wydział Katechetyczny i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drochiczynie przy ulicy Kościelnej 1D
SO.031.4.2018 Konkurs historyczny pt. „Misja Białystok: Historia to coś więcej”. Młodzieżowy Sejmik Województwa Podlaskiego w Białymstoku Białystok ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
SO.031.47.2017  Międzyszkolny Konkurs językowo-czytelniczy „LEARNINE ENEUSH THROUSH READING” Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Białymstoku  ul. Pułaskiego 25
SO.031.3.2018 III Powiatowe Dyktando z języka angielskiego Zespół szkól handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku ul .gen. Bema 105
SO.031.1.2018 XI edycja Festiwalu Kultur Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku
SO.031.1.2018 Nadanie imienia Tyburcego Chodzki Bursie Szkolnej Nr 3 w Łomży  Bursa Szkolna nr 3 w Łomży ul. Zjazd 3
SO.031.53.2017 III  Regionalny Konkurs plastyczno – literacki dla szkół gimnazjalnych  i uczniów klas VII szkoły podstawowej pod hasłem „ Na skraju puszczy…”, Liceum Plastyczne
im.  Wojciecha Kossaka
w Łomży,
ul. M. Skłodowskiej Curie 1.
SO.031.51.2017 VII edycja Ogólnopolskiego konkursu „ Żołnierze wyklęci” – Bohaterowie niezłomni” SFundacja im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie, ul. Kurantowa 4/130
SO.031.54.2017 Regionalny Konkurs matematyczny „Z szóstką na 6″ Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach
SO.031.49.2017 Etap regionalny XIV edycji Konkursu Papieskiego pod hasłem „Jan Paweł II – Pielgrzym pokoju” Instytut Tertio Millennio, ul. Dominikańska 3/13, 31-043 Kraków
SO.031.52.2017 III Mistrzostwa Powiatu Kolneńskiego „Mistrz Rachunku Pamięciowego 2018″ Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie
SO.031.48.2017 IX Festiwal Sztuk Bożonarodzeniowych Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Integracyjnym w Niewodnicy Kościelnej, ul. Kościelna 10, 18-106 Niewodnica Kościelna
SO.031.44.2017 II Archidiecezjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej „A Słowo stało się Ciałem” Szkoła Podstawowa Nr 26 w Białymstoku, ul. Radzymińska 11, 15-863 Białystok
SO.031.43.2017 Konferencja „Prawda i Mity o Wychowaniu” Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B , 16-400 Suwałki
SO.031.36.2017 Międzyszkolny Konkurs wiedzy ogólnej „I Ty możesz zostać Kopernikiem” Miejski Zespół Szkół w Wysokiem Mazowieckiem 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 5
SO.031.42.2017 IV Miejski Koncert Ekumeniczny „Bóg się rodzi, moc truchleje…” Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku, ul. Pułaskiego 96, 15-338 Białystok
SO.031.40.2017 IV Międzynarodowe Forum Opiekunów i Terapeutów Osób Niepełnosprawnych – Seksualność osób
z niepełnosprawnością intelektualną
Fundacja Wspomagania Edukacji, Integracji i Terapii , Osób Niepełnosprawnych ”KAJA” w Hajnówce,
ul. Modrzewiowa 6
SO.031.39.2017 Konkurs języka niemieckiego „Schwarz-Rot-Gold” II Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku, ul. Narewska 11, 15-840 Białystok
SO.031.21.2017 XIX Międzynarodowy Konkurs “Matematyka Bez Granic” Uniwersytet w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 1M, 15-245 Białystok
SO.031.35.2017 II Mikołajkowe zawody pływackie Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Białymstoku 15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 28
SO.031.37.2017 XVI Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki Politechnika Białostocka, 15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A
SO.031.26.2017 Program edukacyjny „Lubella inspiruje i edukuje” MGD MSW Wadowice Sp. z o.o. 34-100 Wadowice, ul. Legionów 37
SO.031.34.2017 Konkurs kolędy i piosenki świątecznej „Niech kolęda się niesie po świecie…” Szkoła Podstawowa Nr 12 w Białymstoku, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A , 15-687 Białystok
SO.031.33.2017 VIII Podlaskie potyczki recytatorsko-plastyczne „Bajki polskie słowem i pędzlem malowane” Szkoła Podstawowa w Kleosinie, ul. Zambrowska 20, 16-001 Kleosin
SO.031.32.2017 XI konkurs „Piosenki pokolenia naszych rodziców-Tykocin 2018” Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie, ul. Kochanowskiego 1, 16-080 Tykocin
SO.031.28.2017 VI Projekt edukacyjny na rzecz rodzin osób niepełnosprawnych „W objęciach Anioła” Zespół Szkół Nr 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28, 15-703 Białystok
SO.031.31.2017 Konferencja „Wolontariat szkolny – kształtowanie postaw i wychowanie do wartości” Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach,ul. Mikołaja Reja 67B, 16-400 Suwałki
SO.031.30.2017 Konkurs „Mikołajki z czytaniem i ortografią” Szkoła Podstawowa Nr 31 w Białymstoku 15-540 Białystok, ul. Żurawia 12
SO.031.29.2017 Konferencja „Uczeń z epilepsją w przedszkolu i szkole – pokonajmy bariery” Centrum Edukacji Nauczycieli,15-016 Białystok,
ul. Złota 4
SO.031.27.2017 Międzyszkolny Przegląd Jasełek i Pastorałek „Jasełka 2017″ Szkoła Podstawowa Nr 44 w Białymstoku ul. Rumiankowa 13, 15-665 Białystok
SO.031.22.2017 Jubileusz 70-lecia Zespołu Szkół Technicznych Zespół Szkół Technicznych w Augustowie, ul. Tytoniowa 6, 16-300 Augustów
SO.031.25.2017 VII Podlaski Konkurs Kolęd i Pastorałek „ Zaśpiewajmy Kolędę Jezuskowi” Szkoła Podstawowa nr 2 w Czarnej Białostockiej, ul. Traugutta 28, 16-020 Czarna Białostocka
SO.031.24.2017 X Otwarty Turniej Unihokeja szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Zespół Szkół Elektrycznych, 15-111 Białystok, ul. 1000 Lecia Państwa Polskiego 24
SO.031.23.2017 Konkurs recytatorski “Od świtu do zmierzchu” Zespół Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie, ul. Białostocka 36, 19-120 Knyszyn
SO.031.20.2017 Konkurs literacko-plastyczny na komiks prezentujący wybraną bajkę Ezopa, La Fontaine’a, Krasickiego, Mickiewicza lub Fredry. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, 15-337 Białystok, ul. Pułaskiego 25
SO.031.19.2017 Podlaska Olimpiada Wiedzy Biologicznej Instytut Biologii Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu,15-245 Białystok, ul. Ciołkowskiego 1J
SO.031.17.2017 VII Jesień Talentów 2017 „Z inspiracji Księdza Jana” Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białymstoku ul. Bohaterów Monte Casino 25, 15-893 Białystok
SO.031.16.2017 Konkurs poetycki „Historia najnowsza w poezji dzieci i młodzieży” Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku 15-637 Białystok, ul. Warsztatowa 1A
SO.031.14.2017 Konkursy:
1) Wiedzy “Religijne i geograficzne aspekty pielgrzymek-podróży Papieża Jana Pawła II ph. „Jan Paweł II w Afryce”
2) Plastyczny „Jan Paweł II w Afryce”
Szkoła Podstawowa w Sokołach, 18-218 Sokoły, ul. Kościelna 5
SO.031.15.2017 Konferencja Naukowa „Młodzi w działaniu – dla siebie, dla innych, dla świata” Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, ul. Świerkowa 20, 15-328 Białystok
SO.031.13.2017 „Mała Akademia Młodzieżowych Animatorów Środowisk Polonijnych” – XI Sejmik Samorządów Uczniowskich Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży, ul. Reymonta 9, 18-400 Łomża
SO.031.5.2017 Projekt edukacyjny „Profesjonalni przywódcy w oświacie na terenie województwa podlaskiego” Towarzystwo „Amicus”,
15-889 Białystok,
ul. Brukowa 28 lok. 8
Rekomendacja
SO.031.12.2017 Projekt edukacyjny „Maturanek – Poranek Maturzysty” Politechnika Białostocka, Centrum Rekrutacji Studiów Podyplomowych i Szkoleń, 15-351  Białystok,
ul. Wiejska 45 A
SO.031.11.2017 Jubileusz 50-lecia Szkoły Podstawowej Nr 4 w Grajewie Szkoła Podstawowa Nr 4, 19-200 Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 23
SO.031.10.2017 XXV Wojewódzki Festiwal Piosenki i Poezji Patriotycznej I Liceum Ogólnokształcące w Suwałkach ul. Plac Mickiewicza 3, 16-400 Suwałki
SO.031.8.2017 VII Otwarta Wojewódzka Licealiada Strzelecka z broni pneumatycznej “Złota Tarcza” V Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku, ul. Miodowa 5, 15-641 Białystok
SO.031.3.2017 Konferencja „Ocalić od zapomnienia” Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. M. Reja 67B, 16-400 Suwałki Rekomendacja
SO.031.4.2017 „XXII Ogólnokrajowy Turniej Piłki Koszykowej Młodzieży Prawosławnej” Prawosławny Klub Sportowy „Dynamis”, 15-616 Białystok, ul. Węgierska 15
SO.031.102.2017 Turniej sportowy szkół „Aktywni i sprawni” Katolickie Stowarzyszenie „SAMARYTANIN” w Białymstoku, siedziba 16-005 Księżyno, ul. Mazowiecka 22
SO.031.100.2017 Kampania „Pola nadziei 2017/2018” Fundacja „Pozwól Im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci
15-545 Białystok, ul. Ciołkowskiego 88J
SO.031.100.2017 XII Konkurs recytatorski poezji Karola Wojtyły Szkoła Podstawowa w Kleosinie, 16-001 Kleosin, ul. Zambrowska 20
SO.031.98.2017 Obchody siedemdziesięciolecia Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży Przedszkole Publiczne nr 5 w Łomży, ul. Sikorskiego 216, 18-400 Łomża
SO.031.87.2017 Konkurs wiedzy ekologicznej “Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce” Białowieski Park Narodowy, 17-230 Białowieża ul. Park Pałacowy 11
SO.031.84.2017 Rekomendacja studiów podyplomowych :
– Gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna;
– Wychowanie fizyczne uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
– Wychowanie fizyczne dla nauczycieli.”
Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 49 Więcej
SO.031.93.2017 „Obchody 70-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Michałowie” Zespół Szkół w Michałowie,16-050 Michałowo, ul. Sienkiewicza 5
SO.031.91.2017 Program edukacyjny „Akademia Bezpiecznego Puchatka” MASPEX-GMW Sp. z o.o. Sp.k., 34-100 Wadowice, ul. Chopina 10
SO.031.83.2017 Ogólnopolski projekt społeczny “Dzwonek na obiad”. Akcja ,,Grosz do Grosza” i Dzień walki z niedożywieniem
w Polsce
Fundacja „Być Bardziej”, 03-928 Warszawa,
ul. Królowej Aldony 12 lok.1
SO.031.85.2017 III edycja Konkursu ortograficznego o tytuł „Mistrza ortografii 2017″ Szkoła Podstawowa w Rydzewie, 18-413 Miastkowo, ul. Mazurska 27
SO.031.79.2017 “Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem gier strategicznych” Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, 15-328 Białystok, ul. Świerkowa 20 Rekomendacja
SO.031.80.2017 Międzynarodowa konferencja „Fiński model edukacji. Budowanie sieci współpracy” Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, 15-016 Białystok
SO.031.81.2017 Program współpracy transgranicznej ENI Polska- Białoruś – Ukraina 2014-2017. Transgraniczne Centrum Terapii dla dzieci w szerokim spektrum autyzmu (ASD). Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Białymstoku, 15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 28  Rekomendacja
SO.031.96.2017 Konferencja  „Nowy Rok Szkolny z CENem” Centrum Edukacji Nauczycieli, 15-016 Białystok
ul. Złota 4

Załączniki

Logotypy
Skompresowany zip
Data: 2016-12-21, rozmiar: 139 KB
druk wniosku
Data: 2017-08-28, rozmiar: 42 KB
karta informacyjna
Data: 2017-08-28, rozmiar: 527 KB
sprawozdanie
Data: 2017-08-28, rozmiar: 32 KB
logotypy
Data: 2017-08-28, rozmiar: 139 KB