Październik 18, 2017

18 października 2017

Zarządzenie Nr 84/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 października 2017r.

w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko starszego specjalisty do spraw obronnych w wymiarze ½ etatu w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (tj. Dz.U.z 2017 r.  poz. 1889) zarządza się co następuje: § 1 Powołuje się Komisję do […]