Listopad 6, 2017

6 listopada 2017

Zarządzenie Nr 90 Podlaskiegi Kuratora Oświaty z 3 listopada 2017 r. w sprawie powołania zespołu ds. oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Zarządzenie  Nr 90/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia  3 listopada 2017 r. w sprawie powołania zespołu ds. oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.), zarządza się co następuje: § […]