Styczeń 22, 2018

22 stycznia 2018

Zarządzenie Nr 13/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia zasad kontroli wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Na podstawie art. 92 m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 1943 t.j. z dnia 02.12.2016 r.) oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września  2017 r. […]