Styczeń 29, 2018

29 stycznia 2018

Zarządzenie Nr 15/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2018 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do oceny przygotowania pracowników Kuratorium Oświaty w Białymstoku po odbyciu części teoretycznej i praktycznej służby przygotowawczej do należytego wykonywania obowiązków służbowych w korpusie służby cywilnej Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz. U. z 2017 r, poz. 1889) zarządza się co […]