Luty 2018

28 lutego 2018

Zarządzenie Nr 28/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2018 r

w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na dwa stanowiska wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego ( z wyłączeniem ewaluacji) w Wydziale Przedszkoli i Szkół  Podstawowych Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na podstawie art. 26 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej ((t.j. Dz. U.z 2017 r. poz.1889) zarządza się co następuje: […]

28 lutego 2018

Zarządzenie Nr 10/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 stycznia 2018 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedury naboru na wolne stanowiska pracy w Kuratorium Oświaty w Białymstoku  Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. 2017 poz. 1889) zarządza się co następuje: §1 W zarządzeniu Nr 82/2013 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 października 2013 r. […]

28 lutego 2018

Wykaz organów prowadzących szkoły na terenie województwa podlaskiego, którym w 2018 roku zostanie udzielone wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Załączniki Wykaz organów prowadzących szkoły na terenie województwa podlaskiego, którym w 2018 roku zostanie udzielone wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 Data: 2018-02-28, rozmiar: 95 KB

28 lutego 2018

Zarządzenie Nr 26/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2018 roku

w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 18/2019, w województwie podlaskim Załączniki Zarządzenie Nr 26 PKO […]

26 lutego 2018

Zaproszenie do udziału w uroczystościach z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca obchodzić będziemy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych  – święto państwowe upamiętniające żołnierzy antykomunistycznego podziemia w Polsce, ustanowione przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Serdecznie zachęcam Dyrektorów, Nauczycieli i Uczniów szkół wszystkich typów do obchodów tego dnia w swoich szkołach oraz do udziału młodzieży w uroczystościach w środowisku lokalnym. Do udziału w uroczystościach w Białymstoku serdecznie zapraszam […]

21 lutego 2018

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Romualda Traugutta w Czarnej Białostockiej

W załączeniu  Zarządzenie nr 314/18 Burmistrza Czarnej Białostockiej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Romualda Traugutta w Czarnej Białostockiej z prośbą o zamieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej w Kuratorium Oświaty. Załączniki Zarządzenie nr 314-18 z dnia 19 lutego 2018 r w sprawie […]

20 lutego 2018

Projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego

Szanowni Państwo, Prezydenci, Burmistrzowie, Starostowie, Wójtowie w województwie podlaskim Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza do udziału w projekcie, którego celem jest podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Projekt dotyczy zarządzania oświatą ukierunkowaną na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów. Ministerstwo dostrzega potrzebę profesjonalnego wsparcia osób podejmujących w gminach decyzje dotyczące oświaty oraz  pracowników zaangażowanych w realizację […]

20 lutego 2018

Zarządzenie Nr 24/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 lutego 2018 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu, którego zadaniem jest dokonanie oceny wniosków złożonych o udzielenie wsparcia finansowego w 2018 r. w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup […]