Luty 5, 2018

5 lutego 2018

Seminarium Instytutu Badań Edukacyjnych pt. “Walidacja i zapewnianie jakości w ZSK dla kwalifikacji rynkowych” w Białymstoku

Seminarium realizowane jest w ramach projektu: „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” odbędzie się w Białymstoku w dniach 15 i 16 lutego 2018 roku. Seminarium skierowane jest do podmiotów, które mogą być zainteresowane nadawaniem kwalifikacji włączonych  do ZSK, prowadzeniem walidacji […]