Luty 6, 2018

6 lutego 2018

Zarządzenie Nr 17/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 06 lutego 2018 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II „Papież Słowianin”  dla uczniów gimnazjów województwa podlaskiego w roku szkolnym 2017/2018 Na podstawie rrozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13 poz. 125, […]