Marzec 2018

29 marca 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 roku

23 marca 2018 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 611) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r.

29 marca 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 roku

26 marca 2018 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych w 2018 r. i 2019 r (Dz. U. z 2018 r. poz. 615)  Rozporządzenie wchodzi w życie z […]

29 marca 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 roku

28 marca 2018 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 628) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 kwietnia […]

29 marca 2018

Ogólnopolski Turniej Robotów „RoboMeeting 2018” o Puchar Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. K.K Baczyńskiego w Białymstoku

23 marca 2018 roku w uczniowie ze szkolnego koła robotyki III Liceum Ogólnokształcącego  im. K.K Baczyńskiego w Białymstoku pod opieką pana Jacka Cichosza zorganizowali Ogólnopolski Turniej Robotów „RoboMeeting 2018” o Puchar Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. K.K Baczyńskiego w Białymstoku. Turniej Robotów, to jedna z form aktywności realizowanej innowacji pedagogicznej „Programowanie robotów Lego innowacyjną metodą […]

27 marca 2018

Zarządzenie 49/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 marca 2018 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. wyłonienia kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik  do zarządzenia nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 roku, zarządza się, co następuje:  §1 W Zarządzeniu nr 33/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty […]

27 marca 2018

Zarządzenie Nr 48/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 marca 2018 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego w gimnazjach w roku szkolnym 2017/2018 Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: §1. Powołuję Wojewódzką […]

26 marca 2018

Zarządzenie nr 46/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu komisji konkursowej

do oceny i wyboru ofert w otwartych konkursach ofert na wspieranie lub ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w województwie podlaskim  Na podstawie § 25 ust. 1 pkt.1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, załącznik do Zarządzenia nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty w dnia 5 września 2017r. zarządza się […]

26 marca 2018

Indywidualne zajęcia – elastyczne rozwiązania

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej zostały zamieszczone informacje nt. rozwiązań prawnych umożliwiających organizowanie indywidualnych zajęć w szkole dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów niepełnosprawnych. Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem w tej sprawie https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/indywidualne-zajecia-elastyczne-rozwiazania.html