Marzec 2, 2018

2 marca 2018

Ogólnopolski Turniej Robotów „ROBOMEETING” o Puchar Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku.

Dyrektorzy i Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Od 1 września 2016 roku realizowany jest projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej pn. „Pilotażowe wdrażanie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach”. W Pilotażu programowania uczestniczy 52 szkoły z naszego województwa. Wdrażanie nauczania programowania do praktyki szkolnej – w ramach projektu – odbywa się […]

2 marca 2018

Zarządzenie Nr 30/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 marca 2018 roku

w sprawie uzupełnienia składu wojewódzkich komisji konkursów przedmiotowych  w dotychczasowych gimnazjach w roku szkolnym 2017/2018 powołanych Zarządzeniem nr 71/2017 z dnia 25 września 2017 roku  Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002r. Nr 13, poz. 125 […]

2 marca 2018

Zarządzenie Nr 29/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 1 marca 2018 roku

w sprawie wprowadzenia dokumentu „Procedura przeprowadzania służby przygotowawczej w  Kuratorium Oświaty w Białymstoku”. Zgodnie z § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty  stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty  z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku zarządzam, co następuje: §1. Na podstawie art. 36 […]