Marzec 12, 2018

12 marca 2018

Zarządzenie nr 33/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. wyłonienia kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty

w sprawie powołania Komisji ds. wyłonienia kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik  do zarządzenia nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 roku, zarządza się, co następuje:  §1   Powołuję Komisję w celu wyłonienia kandydatów do nadania […]

12 marca 2018

Nowe SIO. Obowiązek niezwłocznego przypisania uczniów do oddziałów na bieżący rok szkolny w związku z weryfikacją przyznanych świadczeń rodzinnych

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych, Szanowni Państwo Przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego, Szanowni Państwo Przedstawiciele Kuratoriów Oświaty, Szanowni Państwo Przedstawiciele Ministerstw, zgodnie z podstawą prawną zawartą w ustawie z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych (Dz. U. poz. 777 z późn. […]