Kwiecień 2018

26 kwietnia 2018

Zarządzenie Nr 57/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 kwietnia 2018 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: § […]

24 kwietnia 2018

Zarządzenie Nr 56/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 kwietnia 2018 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: § 1. […]

24 kwietnia 2018

Informacja dotycząca wojewódzkich konkursów przedmiotowych przeprowadzonych w dotychczasowych gimnazjach w r. szk. 2017/2018

Oficjalnie zakończyły się wojewódzkie konkursy przedmiotowe przeprowadzone w tym roku w dotychczasowych gimnazjach województwa podlaskiego. Uroczyste podsumowanie konkursów, które odbyło się w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku, było okazją do złożenia gratulacji wszystkim laureatom. W tym roku w gimnazjach województwa podlaskiego przeprowadzono 14 konkursów przedmiotowych: Ponadwojewódzki Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i […]

24 kwietnia 2018

Zarządzenie Nr 55/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 kwietnia 2018 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: §1. […]

20 kwietnia 2018

Zasady wojewódzkiego systemu wspierania szkół osiągających niskie wyniki edukacyjne i wychowawcze oraz wojewódzkiego systemu wspierania instytucji realizujących zadania oświatowe, prowadzonego w ramach wspomagania przez Podlaskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół, placówek oraz instytucji realizujących zadania oświatowe w województwie podlaskim, W Kuratorium Oświaty w Białymstoku ukończono prace nad stworzeniem systemowych rozwiązań mających na celu wspieranie szkół, placówek oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań oświatowych. Przekazujemy do wiadomości „Zasady wojewódzkiego systemu wspierania szkół osiągających niskie wyniki edukacyjne i […]

18 kwietnia 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

17 kwietnia 2018 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2018 r. poz. 744) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 roku.

13 kwietnia 2018

Konkurs na program realizacji praktycznej nauki zawodu.

Ministerstwo Edukacji Narodowej Departament Funduszy Strukturalnych prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektu, w ramach konkursu dotyczącego przygotowania rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu. Podstawowym celem konkursu jest dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez opracowanie modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu dla określonych branż, opracowanie zasad zapewniania […]

13 kwietnia 2018

Zaproszenie do udziału w konkursie “Stulecie Niepodległości w Barwach Biało-Czerwonych”

Szanowni Państwo  Dyrektorzy Przedszkoli, Szkół i Placówek w województwie podlaskim Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie „Stulecie Niepodległości w Barwach Biało-Czerwonych”, który realizowany będzie z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja oraz Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej wraz z Młodzieżowym Domem Kultury w Białymstoku i Podlaską Rodziną Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej. Udział w konkursie […]