Kwiecień 4, 2018

4 kwietnia 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

29 marca 2018 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 638) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia […]

4 kwietnia 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2018 roku

30 marca 2018 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 655) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r.

4 kwietnia 2018

Zarządzenie Nr 50/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 3 kwietnia 2018 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Konkursowej Ogólnopolskiego Konkursu „Myśli Jana Pawła II – Papieża Słowianina” w roku szkolnym 2017/2018 Na podstawie § 9 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.), […]