Kwiecień 10, 2018

10 kwietnia 2018

Informacja o kandydatach do honorowego tytułu profesora oświaty

Podlaski Kurator Oświaty skierował do Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty wnioski wraz z uzasadnieniem zawierającym opis dorobku zawodowego następujących kandydatów: Marek Henryk Urbanowicz – nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, Wiesława Chrulska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Augustowie, Leszek Zega – wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. […]

10 kwietnia 2018

Nagrody dla nauczycieli

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, przyznawane są nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty. Nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz kuratora oświaty mogą być przyznane nauczycielowi, który: przepracował w szkole co najmniej 2 lata, posiada wyróżniającą ocenę pracy, posiada wybitne […]

10 kwietnia 2018

Kongres Powiatów „Dobry Zawód” we Wrocławiu – prezentacja dalszych zmian w szkolnictwie zawodowym

Kongres Powiatów „Dobry Zawód” we Wrocławiu – prezentacja dalszych zmian w szkolnictwie zawodowym. Głównymi tematami dyskusji podjętej podczas Kongresu były: zmiany w szkolnictwie branżowym i technicznym planowane od roku szkolnego 2019/2020; nowe rozwiązania wprowadzone w Systemie Informacji Oświatowej; prezentacja dobrych praktyk współpracy samorządu, przedsiębiorstw i szkół; wsparcie kształcenia zawodowego w ramach programów Fundacji Rozwoju Systemu […]

10 kwietnia 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

9 kwietnia 2018 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2018 r. poz. 691) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z […]