Kwiecień 12, 2018

12 kwietnia 2018

Otwarty konkurs ofert na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa podlaskiego latem 2018 – wspieranie

Podlaski Kurator Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450) na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie zorganizowania w roku 2018 letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa podlaskiego. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację […]

12 kwietnia 2018

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Chojewie

W załączniku ogłoszenie o konkursie na kandydata na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Chojewie (Gmina Brańsk) Załączniki Zarządzenie konkurs na dyrektora SP w Chojewie Data: 2018-04-12, rozmiar: 2 MB

12 kwietnia 2018

Zarządzenie Nr 53/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 kwietnia 2018

w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie zorganizowania w 2018 roku letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa podlaskiego. Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 15 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) oraz […]