Kwiecień 18, 2018

18 kwietnia 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

17 kwietnia 2018 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2018 r. poz. 744) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 roku.