Maj 14, 2018

14 maja 2018

Zarządzenie Podlaskiego Kuratora Oświaty Nr 62/2018 z dnia 14 maja 2018 roku

w sprawie powołania Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej Ogólnopolskiego Konkursu „Myśli Jana Pawła II – Papieża Słowianina” w roku szkolnym 2017/2018 Na podstawie § 9 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.), […]