Lipiec 5, 2018

5 lipca 2018

Zarządzenie Nr 68/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 lipca 2018 roku

w sprawie powołania zespołu do oceny wniosków organów prowadzących, dotyczących wsparcia przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach programu wieloletniego „Niepodległa” Na podstawie § 2 pkt 2 porozumienia z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania dotyczącego wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci […]

5 lipca 2018

Zaktualizowowane baz danych z zakresu działania 2.1.2. Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zgodnie z działaniem 2.1.2. Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 (M. P. z 2014 r., poz. 445), wojewoda ewidencjonuje istniejącą infrastrukturę instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. W związku z powyższym zaktualizowane zostały następujące bazy danych: Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w […]