Sierpień 8, 2018

8 sierpnia 2018

Zarządzenie Nr 72/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 sierpnia 2018 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do oceny przygotowania pracowników Kuratorium Oświaty w Białymstoku po zakończeniu służby przygotowawczej do należytego wykonywania obowiązków służbowych w korpusie służby cywilnej Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1889 ze zm.), zarządza się co następuje: §1 Powołuję Komisję […]

8 sierpnia 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku

6 sierpnia 2018 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1486) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.