Sierpień 10, 2018

10 sierpnia 2018

Zarządzenie 73/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 09 sierpnia 2018 roku

w sprawie polityki ochrony danych służącej do przetwarzania danych osobowych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku   Na podstawie art. 24 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy […]

10 sierpnia 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku

9 sierpnia 2018 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1533) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.